10 tips voor een succesvolle aankoop

 

Tip 1: neem de tijd
Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar het komt nog steeds voor dat mensen in een opwelling een huis kopen in de streek waar ze zojuist op vakantie zijn. Een verstandige aankoop wordt echter voorafgegaan door een gedegen oriëntatie en dat kost tijd. Hoeveel? Tja, er zijn mensen die jaren denken en dromen voordat ze de knoop doorhakken, terwijl anderen direct een goed doortimmerd plan maken en dat binnen een jaar realiseren.

Tip 2: kies een land
Wie op zoek gaat naar een tweede woning in het buitenland, zal zich waarschijnlijk snel gaan oriënteren in het favoriete vakantieland. Logisch, want de vakanties worden er niet voor niets doorgebracht. Hier voelt men zich prettig en hier is de omgeving vertrouwd. Wie twijfelt kan zich verder oriënteren door beurzen te bezoeken, boeken en tijdschriften te lezen of het internet te raadplegen. Is de keuze voor het land en de regio bepaald, verblijf er dan eens wat langer, en ook buiten het hoogseizoen. Is het er ook de moeite waard als de toeristen huiswaarts zijn gekeerd en de terrassen leeg zijn?

Tip 3: de financiën
Wat mag het huis kosten? Informeer in een vroegtijdig stadium bij een bank zodat duidelijk is wat financieel ook mogelijk is. Voor een huis in het buitenland wordt vrijwel nooit een volledige hypotheek verstrekt dus dertig tot veertig procent zal uit eigen middelen betaald moeten worden - ook als de hypotheek is afgesloten bij een bank in Nederland. Overigens bieden sommige banken speciale hypotheken aan voor huizen in het buitenland.
Bij de financiering dient uiteraard ook rekening gehouden te worden met jaarlijks terugkerende kosten als onroerend zaakbelasting, bewoners- en inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er vaste lasten als gas, water, licht en verzekeringen. Zijn er naast de kosten ook opbrengsten uit verhuur, schat die dan reëel in. Zijn er, als de verhuur via een organisatie loopt, garanties en is er informatie waaruit blijkt wat de gemiddelde bezettingsgraad van gelijksoortige woningen in de regio is? Kortom, reken jezelf niet rijk.

Tip 4: stel duidelijke doelen
Waar wordt het onroerend goed straks voor gebruikt? Gaat de koper emigreren, zijn nieuwe bezit voor zijn vakanties gebruiken, of wordt het straks vooral verhuurd? Wanneer de woning bestemd is voor privé-gebruik (permanent of recreatief) dan zijn de persoonlijke wensen van belang. Het huis kan volledig naar eigen idee en smaak worden ingericht. Wordt naast het eigen gebruik het verhuur van de woning belangrijk, dan moet uiteraard rekening gehouden worden met de wensen van de gasten. In dat geval is een toeristisch interessante locatie van belang en dient de woning in de buurt van voorzieningen te liggen en goed bereikbaar te zijn. Is het de bedoeling de woning alleen als inkomstenbron te verwerven, dan moet de verhuurbaarheid en de kans op waardestijging goed zijn, maar hoeft het huis voor de eigenaar zelf niet per se de ideale vakantiewoning te zijn. In dat geval is het wel van belang dat de inrichting tegen een stootje kan.

Tip 5: permanent?
Zijn er plannen om te emigreren en is de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt, dan is het van belang te weten hoe de arbeidsmarkt ter plaatse is. Zijn er überhaupt kansen om - in loondienst of als zelfstandige - aan werk te komen? Is er veel werkloosheid of juist niet? Waar is behoefte aan en is grondige kennis van de taal vereist? Het is handig te informeren bij de ambassade en contact te zoeken met mensen die hier ervaring in hebben. Nog slimmer is het om vanuit Nederland alvast op zoek te gaan naar die andere baan. Naast het werk/inkomen dient er ook rekening mee gehouden te worden dat permanente bewoning andere eisen aan een huis stelt dan wanneer dit alleen recreatief gebruikt wordt.

Tip 6: wat voor type huis?
Wordt het een nieuw te bouwen woning, een appartement dat net is opgeleverd, of gaat de voorkeur uit naar een karakteristiek ouder huis? Moet de woning in perfecte staat zijn of is (veel of weinig) achterstallig onderhoud geen probleem? Wordt het een drukke stad, een gezellig dorpje of ergens afgelegen? Moet de woning op een groot stuk eigen grond staan, volstaat een kleine kavel, of mag het huis ook geschakeld zijn? Die keuze zal de koper in spé, afhankelijk van zijn wensen, handigheid en budget, zelf moeten maken. Houd wel rekening met de (schaarse?) tijd die straks beschikbaar is om het huis op te knappen en de tuin te onderhouden.

Tip 7: kies een makelaar
Wat zijn de voorschriften voor het kopen van onroerend goed in het land waar de tweede woning staat en wat voor woning moet het worden?
In deze fase kan het inschrijven bij een makelaar een goede start zijn. Een goede makelaar weet wat de regels in dat land zijn. Hij kan begeleiden bij het verzamelen en invullen van de benodigde papieren en de aanvragen verzorgen van aansluiting op de nutsvoorzieningen. De makelaar geeft, naast voorlichting over de gang van zaken in het specifieke land, uiteraard ook informatie over het aanbod. Hanteer bij de keuze van de makelaar de volgende criteria: hoe lang is hij op die markt in dat land actief? Wat is zijn reputatie? Spreekt en verstaat hij Nederlands? Vraag gerust om referenties.

Tip 8: ga kijken!
Ook dit lijkt een open deur, maar er zijn nog steeds mensen die beslissen aan de hand van foto’s en tekeningen in mooie brochures. De omgeving, de ligging en de sfeer zijn echter niet van foto’s, tekeningen of beschrijvingen af te lezen. Ga zelf kijken! Veel tussenpersonen bieden speciale bezichtigingreizen aan waarbij onder begeleiding meerdere woningen of projecten bekeken kunnen worden. Maak tijdens die bezoeken zoveel mogelijk foto’s of video-opnamen en aantekeningen. Dat is niet alleen leuk, maar dankzij deze opnamen zal de op locatie opgedane informatie niet snel verwateren. Ook bestaat soms de mogelijkheid, zeker bij grotere projecten, om te gaan ‘proef-wonen’. Informeer hiernaar en grijp die kans!

Tip 9: voorzieningen en bereikbaarheid
Hoe zit het met de sociale voorzieningen in de regio? Niet alleen uitgaansmogelijkheden en winkels zijn belangrijk, maar ook de aanwezigheid en bereikbaarheid van artsen of ziekenhuizen. Hoe is het openbaar vervoer geregeld? Neem daarbij ook in overweging hoeveel tijd het mag kosten om de tweede woning te bereiken. Wees praktisch!

Tip 10: denk aan later
Wat zijn de plannen voor de lange termijn? In welk land moet het hoofdverblijf gevestigd zijn? Is het de bedoeling om in het nieuwe woonland te gaan wonen, moet de mogelijkheid blijven bestaan om later terug te keren, of is het juist de bedoeling er later te gaan wonen? Daarnaast zijn de regels bij overlijden en scheiden in het land waar het tweede huis zich bevindt soms anders. Het is dus nodig deskundig advies in te winnen.


bron: Mondi